Czym jest zaświadczenie A1, do czego jest potrzebne?

0
204
zaświadczenie A1

Zaświadczenia A1 są popularne wśród osób, które wyjeżdżają pracować za granicę. ZUS w ciągu roku wydaje ponad 600 tysięcy zaświadczeń A1, jednak czym one dokładnie są? Czy są niezbędne do tego, by pracować za granicą? Sprawdźmy.

Po co jest zaświadczenie A1?

Zaświadczenie A1 ma jedynie być potwierdzeniem, że dana osoba podlega systemowi zabezpieczenia społecznego w państwie, w którym został wydany dokument. Co to dokładnie oznacza? To znaczy, że osoba pracująca za granicą podlega polskim przepisom w obszarze zabezpieczenia społecznego. Dzięki czemu ubezpieczenie w państwie, w którym aktualnie się pracuje, nie jest potrzebne. Zaświadczenie A1 szerzej omawiają prawnicy na Bartmanlegalupdates.com, na co dzień pomagają oni Polakom w Niemczech.

Rodzaje zaświadczeń A1

Możemy wyróżnić kilka typów zaświadczeń A1, są one ściśle związane z przepisami unijnymi. Wyróżniamy zaświadczenie A1:

  • wydane w związku z delegowaniem pracowników do wykonywana pracy w innym państwie UE,
  • w związku z czasowym przeniesieniem działalności,
  • zmianę pracy na terytorium więcej niż dwóch państw UE,
  • dla urzędników służby cywilnej,
  • dla członków załogi lotniczej,
  • dla personelu kontraktowego Wspólnot Europejskich.

To tylko najpopularniejsze rodzaje jest ich znacznie więcej, różnią się one w zależności od trybu pracy czy formy działalności.

Jak uzyskać zaświadczenie A1?

Zaświadczenie A1 wydawane jest po wypełnionym wniosku. Jeszcze kilka lat temu można go było złożyć w formie papierowej, teraz składa się go wyłącznie w formie elektronicznej. Elektroniczny wniosek składa się przez platformę ZUS PUE. Podanie może złożyć pracownik, pracodawca lub osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą. Zaświadczenie A1 powinno zostać wydane po 30 dniach od złożenia wniosku, zdarza się jednak, że ten czas zostanie wydłużony, jeśli przypadek jest skomplikowany.

Jak złożyć zaświadczenie A1?

Na wspomnianej wcześniej platformie ZUS PUE można znaleźć kreator wniosku o wydanie zaświadczenia A1, wystarczy go wypełnić. Należy odpowiedzieć na pytania, a system sam wybierze odpowiednie podanie do wypełnienia. We wniosku podaje PESEL, numer dowodu oraz serię. Następnie zaznacza się płeć i uzupełnia dane osobowe jak imię i nazwisko, miejsce urodzenia. W kolejnych etapach trzeba wypełnić informacje o pracodawcy bądź działalności, jeśli prowadzimy jednoosobową działalność gospodarczą. Zaświadczenie A1 wystawiane jest na tak długo, jak długo trwa praca za granicą.

Czy zaświadczenie A1 jest potrzebne?

Brak dokumentu potwierdzający płacenie składek w Polsce skutkuje często znacznie wyższymi podatkami, ponieważ wtedy podlegamy podatkom w kraju, w którym wykonujemy pracę. Ponadto niektóre państwa członkowskie (np. Francja) mają wysokie grzywny za brak posiadania zaświadczania A1. W innych krajach, jak Chorwacja czy Słowenia kary są nakładane na pracodawcę.

PODZIEL SIĘ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here